Maketa grada Pakraca

Poklon gospodina Antuna Pavlovića iz Pakraca

Antun Pavlović, sin pakračkog postolara i sam je naslijedio ovaj obrt od oca. Djetinjstvo je proveo u godinama kada je Pakrac još zadržao izgled grada iz kojeg su se mogli iščitavati povijesni slojevi razvoja od srednjovjekovnih pa do onih sa početka 20. stoljeća.

Izrazito ogorčen rušenjem starog grada, te nebrizi prema starini odlučio je izraditi maketu starog Pakraca, Pakraca njegovog djetinjstva.

Maketu je radio dva puta. Prva je stradala u Domovinskom ratu zajedno s kućom što ga nije obeshrabrilo pa ju je napravio po drugi put.

Maketa vjerno dočarava Pakrac iz 1. polovice 20. st., izgled trgovišta sa dokumentiranom već zaboravljenom Starom gostionom Stari grad, kuglanom, pekarom, mesnicom, stočnom vagom pa čak i poznatim žutim rubnicima pločnika po kojima je Pakrac zaista bio poseban. Danas naravno ničeg od navedenog više nema.

Maketa je to koja nam dočarava svu ljubav ovoga čovjeka prema rodnom gradu iskazanom u raznim detaljima. Svojim idealističnim i bajkovitim izgledom Pavlovićev Pakrac je grad jednog drugog sretnog vremena.

Nama je posebno drago što je gospodin Pavlović prepoznao vrijednost naše ustanove, te je svoje životno djelo uz koje je posebno bio vezan odlučio pokloniti Muzeju grada Pakraca.

Ova maketa ima dvostruku vrijednost, ona je ujedno i dokument prošlosti kroz koji će se sa nekadašnjim izgledom grada upoznati niz ljudi koji za to nije imalo priliku, te je djelo koje je već postalo dijelom baštine grada. Zato smo obećali brinuti se za njegovu maketu, kako se to u muzejima kaže, pažnjom brižnog gospodara.

Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime:

Vaši kontakt podatci:

Vaša poruka:

Mapa weba