Zbirke

Muzej je gradskog tipa i sakuplja građu koja se raspoređuje i inventira po različitim zbirkama.
Zasada muzej raspolaže sa začecima etnografske, arheološke, kulturno – povijesne, školske,numizmatičke, zbirke umjetnina  i zbirke Domovinskog rata.
Građu sakupljamo kroz poklone, otkupe i nalaze na terenu.
Svaki predmet koji dođe  u muzej inventira se  dokumentira i obrađuje  u informatičkom programu M++.
Svi predmeti se čuvaju i pohranjuju u čuvaonici odnosno depou muzeja.

 

U ovoj rubrici
Zbornici radova Povijesnog društva Pakrac - Lipik
Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime:

Vaši kontakt podatci:

Vaša poruka:

Mapa weba