Pecara voća i rakije. David Pick

Iz muzejske zbirke vam predstavljamo fotografiju pecare voća i rakije čiji se naziv nalazi na sjevernoj strani zgrade, vlasnika Davida Picka čije ime jedva vidljivo se nalazi na ulaznoj, istočnoj strani. Fotografija je najvjerojatnije snimljena 30 ih godina 20 stoljeća. Zgrada koja se nalazi južno odmah uz autobusni kolodvor u Pakracu je i danas prepoznatljiva po svome nekadašnjem izgledu te visokom dimnjaku na kojemu rode već godinama imaju svoje gnijezdo.