Amgp70788mgp

Stari grad Pakrac

Stari grad Pakrac je bio velika srednjovjekovna utvrda u kojoj se nalazila prva kovnica novca u Hrvatskoj, i to od 1256. do 1260. godine kada je preseljena u Zagreb. U njoj su se kovali slavonski banovci. Vlasnici utvrde bili su ivanovci, a nešto kasnije i svjetovni vladari, sve dok je nije zauzela osmanlijska vojska koja se ovdje zadržala gotovo 150 godina. Nakon oslobođenja od turske vlasti pakračka utvrda korištena je još neko vrijeme, a zatim polako počinje propadati. Ostatci nekada velikih kula i bedema Staroga grada vidljivi su i na starim fotografijama i razglednicama s početka 20. stoljeća, međutim već sredinom 20. stoljeća utvrda je gotovo u potpunosti sravnjena sa zemljom. Pakrački klesanci iskorišteni su za gradnju kuća i nasipavanje cesta, a jedini vidljivi podsjetnik na bogatu i važnu srednjovjekovnu povijest ovoga grada je blago povišena razina terena te zid visine oko 2 metra i dužine 30 metara kojega stalno iznova prekrivaju slojevi bršljana. Na ostatku lokaliteta sagrađene su poslovne i stambene zgrade, a dio lokaliteta služi kao parkiralište. U posljednje tri godine na ovom lokalitetu obavljaju se arheološka istraživanja koja su i u ovako kratkom vremenu rezultirala izuzetno vrijednim nalazima.

Nedaleko od Staroga grada nalazi se još jedan kompleks u kojem ste sigurno svi bili. U njemu se nalaze dvije ustanove koje svi rado posjećujete i pritom se kulturno uzdižete, kao i velika dvorana u kojoj se često održavaju koncerti i brojna druga događanja. Dvorište je prilično veliko, stoga požurite s traženjem cilja!