Katastarska izmjera Pakraca 1915.

Muzej grada Pakraca vam predstavlja digitaliziranu verziju katastarske izmjere Pakraca iz 1915. godine. Katastarska izmjera je skenirana u visokoj rezoluciji s originalnih ploča dimenzija 32 x 28 cm. Originalna mapa sadrži četiri preklopne ploče na kojima je ucrtavana izmjera. Za lakše snalaženje gdje je god to bilo moguće jedna ili više ploča spojene su u cjelinu.

Originalne ploče su stare preko 100 godina te imaju razna oštećenja na površini. Najzanimljivija informacija koju izmjera sadrži imena su i prezimena vlasnika pojedinih katastarskih čestica. Ovdje treba napomenuti kako je veličina, rukom ispisanih imena i prezimena,  ponegdje veličine svega nekoliko milimetara te su jedino lako čitljivi uz pomoć povećala.

Zbog visoke rezolucije ovdje digitalizirane izmjere slobodno povećavajte sliku dok vam i manji natpisi ne budu  vidljivi. Također treba napomenuti da je sloj izmjere koji je skoro uvijek u crvenoj boji rađen 1950.- ih godina na ploči odnosno izmjeri iz 1915. tako da su novi objekti ucrtavani preko još uvijek vidljive čestice iz te godine.

Imena i prezimena nisu bilježena uz sve katastarske čestice no ovdje su upisane i  ostale vrlo zanimljive informacije, također vidljive su i lokacije objekata koji više ne postoje poput Pakračke sinagoge.

Deset izmjera koje su vam ovdje predstavljene sadržavaju veliki dio Pakraca te sežu do Prekopakre na zapadu, uključuju dijelove Gavrinice na istoku, dolaze do kraja sada starog željezničkog kolodvora na sjeveru i ulaze u veći dio polja Pakrac-Lipik na jugu.

 

Izmjera Pakraca s vidljivim Hotelom Pakrac, Velikim mostom i Pakračkom sinagogom.

Katastarska izmjera Pakraca iz 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca na kojoj je vidljiva Praulja i Krndija.

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca na kojoj je vidljiv dio današnje Venecije i Špančićevog mlina.

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca s vidljivom crkvom UBDM i većim dijelom današnje Strossmayerove ulice.

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca na kojoj je vidljiv Sv. Rok i  židovsko groblje.

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca na kojoj je vidljiv današnji i tadašnji Trg Bana Jelačića te na jugo zapadu bolnica.

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca na kojoj su vidljivi Gavrinica, Kraguj i Sedlar te okolna mjesta.

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca  vidljivom crkvom Sv. Trojstva

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca s vidljivim Željezničkim kolodvorom te alejom Kestenova.

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

 

Katastarska izmjera Pakraca s vidljivim poljem Pakrac-Lipik.

Katastarska izmjera Pakraca 1915.

Skip to content