Složi svoju slagalicu!

Matrica za bakrorez, početak 19.st., kulturno – povijesna zbirkaMuzej grada Pakraca