Složi svoju slagalicu :)!

Slavonski banovac, srebrna kovanica čije kovanje je započelo u Pakracu sredinom 13.st. u prvoj hrvatskoj kovnici novca, na banovcu se po prvi put pojavljuje lik kune po kojem današnja hrvatska moneta nosi naziv