Muzej grada Pakraca

 

Muzej grada Pakraca osnovan je i službeno registriran 2009. godine, a djeluje u objektu Mali dvor – Janković, dijelu Kompleksa vlastelinstva Janković iz 18. st., odnosno središtu nekadašnjeg veleposjeda.

 

Kompleks predstavlja zaštićeno kulturno dobro te izuzetno vrijednu zaštićenu cjelinu jer nigdje drugdje u Slavoniji uz dvorac nije očuvan značajniji gospodarski kompleks. Do današnjih dana očuvani su kurija Janković (u kojoj danas djeluje Glazbena škola), dvije gospodarske zgrade (sadašnje namjene: Gradska vijećnica i Dom hrvatskih branitelja) te Mali dvor – Janković (nekadašnja upravna zgrada vlastelinstva).

 

Djelujući unutar arhitektonski upečatljivog objekta, koji sam po sebi predstavlja kulturno-povijesnu vrijednost, muzej se brine kako bi se bogata baština Pakraca i okolice spasila od zaborava i na što bolji način prezentirala građanima i njegovim gostima. Na samom početku djelovanja muzeja najveći problem bio je nepostojanje bilo kakve muzejske građe, a do danas su kroz terenske nalaze, darovanje i otkupe formirane sljedeće muzejske zbirke: etnografska, zbirka umjetnina, kulturno-povijesna, školska zbirka te zbirka razglednica. Djeluje na 516 m²  prostora unutar kojeg su raspoređeni uredski prostori, prostor knjižnice muzeja, čuvaonice za muzejske predmete, izložbeni prostori te prostori za muzejsku edukativnu djelatnost. Prema svom statutu muzej obavlja poslove: sakupljanja, čuvanja i istraživanja kulturnih i prirodnih dobara, njihovog stručnog i znanstvenog sistematiziranja u zbirke, trajnog zaštićivanja muzejske građe, dokumentacije muzejskih lokaliteta i nalazišta te neposrednog i posrednog predočavanja muzejske građe javnosti.

 

Općenito bavi se zaštitom i prezentacijom kulturne baštine ovoga kraja te svojom raznolikom prezentacijskom aktivnošću (izložbe, muzejske radionice, predavanje, različite muzejske akcije) daje bitan doprinos kulturnom, društvenom životu grada.

 

 

Skip to content