Digitalna izložba / Priče iz školskih klupa

Priče iz školskih klupa

Priče iz školskih klupa izložba je kojom je Muzej grada Pakraca u suradnji s Osnovnom školom braće Radića Pakrac obilježio 140 godina od otvorenja zgrade Obće pučke škole i 50 godina od otvorenja nove zgrade osnovne škole. Digitalnom izložbom predstavljamo predmete izložene na izložbi kojima smo ilustrirali povijest razvoja osnovnog školstva u Pakracu, od druge polovice 19.st. pa sve do današnjih dana

Prvi spomen školstva u ovom kraju pronalazimo kod putopisca Evlije Ćelebije koji, opisujući Pakrac, spominje osnovne i srednje škole koje djeluju u Pakracu. Iako ne možemo sa sigurnošću ove brojke uzeti u obzir, i sami spomen ovih institucija zanimljiv je i znakovit. Osnovno školstvo trebalo je u prvom redu suzbiti nepismenost koja je bila veliki problem na ovim prostorima. Prema nekim pretpostavkama, krajem 18. i početkom 19.stoljeća više od 95% stanovništva u Banskoj Hrvatskoj bilo je nepismeno. Do kraja 19.stoljeća, zahvaljujući i reformi školstva, taj će se broj smanjiti na 55%.

Pakrac u drugoj pol. 19.st., Morelli G.F., grafika, Muzej grada Pakraca

Za gradnju novih osnovnih škola  u drugoj polovici 19. stoljeća, pa tako i one pakračke, zaslužna je reforma školstva bana Ivana Mažuranića. On je  1874. donio, za ono vrijeme poprilično moderan, školski zakon. Navedeni zakon imat će izrazit utjecaj na razvoj i modernizaciju tadašnjeg školstva. Jedna od najvažnijih promjena očituje se u tome što škole postaju svjetovne, a samim time dolaze pod upravu i nadzor vlade, odnosno županijskih školskih odbora i nadzora, a prestaju biti vezane uz vjerske zajednice.

Ban Ivan Mažuranić

Od 1751. godine u Pakracu djeluje srpska konfesionalna osnovna škola. Na pakračkom se vlastelinstvu u 18.stoljeću, točnije, godine 1760., spominje izvjesni  Josip Szalavary kao učitelj, a od 1761. godine u Pakracu djeluje osnovna škola u vlasništvu rimokatoličke župe. Škola je imala dvije učionice, malo predsoblje, dvije sobe za učitelje, kuhinju i štalu. Kako vrijeme čini svoje, škola je s vremenom bila u sve lošijem stanju, zbog čega joj je trebala obnova, ali i proširenje. Zahvaljujući agilnim građanima Pakraca, a pogotovo poduzetnom Ljudevitu Steinu, tadašnjem upravitelju vlastelinstva, nešto više od sto godina nakon gradnje prve škole, 1878. godine na istom će mjestu biti otvorena nova i moderna zgrada Obće pučke škole u Pakracu.

Zgrada Obće pučke škole u Pakracu na staroj razglednici tiskanoj u tiskari Dane Singera, početak 20.st., zbirka razglednica, Muzej grada Pakraca
Franjo Lugarić ( 1824.-1902.), prvi ravnajući učitelj Obće pučke škole u Pakracu
Klikom na školsku spomenicu započinje preuzimanje kompletne Pakračke školske spomenice 1878-1936. u pdf obliku. Veličina pdf-a je 255 MB.
Potpis Ljudevita Steina, upravitelja pakračkog vlastelinstva u drugoj polovici 19.st

Zgrada stare osnovne škole u Pakracu se također širila uslijed povećanog broja učenika. Ovdje je uz Nižu pučku školu djelovala i Opetovnica, zatim Šegrtska škola, a od 1914. i Viša pučka škola. Stoga je ova zgrada dograđena i proširena 1927. godine  u obliku u kojem je i danas poznajemo.

Zgrada stare osnovne škole, 60-e godine 20.st.,fotografija, Muzej grada Pakraca

Članak o životu učitelja pučke škole Vilima Ulsesa, Napredak, 1876.

 

Muzej grada Pakraca unutar školske zbirke čuva veći broj tzv.školskih karata iz druge polovice 19.stoljeća. Riječ je o koloriranim litografijama i oleografijama koje su korištene kao nastavna pomagala pri poučavanju različitih predmeta

( povijest, geografija, prirodopis…). U vrijeme nakon donošenja školskog zakona iz 1874. inzistiralo se na zornosti u poduci pri čemu su ova učila imala veliku ulogu. Većina ovih litografija tiskana je u stranim tiskarama u Beču, Pragu i Budimpešti. Naš muzej čuva najveći broj onih tiskanih u Beču u tiskari A. Pichlera udova i sin, zatim u Munchenu te u tiskari F. Tempsky u Pragu i Leipzigu.

Prirodopis

Povijest

Geografija

Prizori iz hrvatske povijesti

Fotografije, prva polovica 20.st.

Nova zgrada današnje osnovne škole svečano je otvorena 15. prosinca 1968. godine. Kako je izjavio tadašnji ravnatelj škole, Rudolf Cišper, gradnja škole bila je pravo čudo. U prilog toj izjavi spominjemo kako je u školi, koja je nosila ime Pero Prodanović, izgrađeno 12 učionica, praktikum za prirodne nauke, radionica za tehnički odgoj, kabinet za zbirke i nastavna sredstva, kabinet za audiovizualna nastavna sredstva, foto laboratorij, prostorija za slobodne aktivnosti. Nastava se i dalje nastavila odvijati u obje škole (u staroj školi koja je tada nosila ime “Bratstvo i jedinstvo” odvijala se razredna nastava, a u novoj predmetna nastava) sve do 1978. godine, kada su se dvije škole objedinile. Neposredno prije Domovinskog rata škola je brojila oko 1500 učenika. U Domovinskom ratu i osnovna škola dijelila je sudbinu svoga grada, teško je stradala i bila oštećena, a nastava se nije održavala. Godine 1992. zahvaljujući i akciji televizijske kuće BBC škola je u kratkom roku obnovljena, a dobila je i novo ime koje nosi i danas  – “Osnovna škola braće Radića Pakrac”.

Gradnja i otvorenje današnje zgrade Osnovne škole u Pakracu, 1968.

 

Audiovizualna pomagala u nastavi iz druge pol. 20.st.

Pakrac, sredina 20.st., fotografija izrađena na foto sekciji osnovne škole, zbirka fotografija, Muzej grada Pakraca

Nastavna pomagala iz biologije, 2.pol.20.st.

“Challenge Anneka”, emisija televizijske kuće BBC o obnovi Osnovne škole braće Radića u Pakracu za 92 sata,  1993. godine

 

Virtualna izložba “Priče iz školskih klupa”

Možete se slobodno kretati, virtualno, svim prostorijama i pregledavati pojedine predmete.

Ako koristite smartphone posjetite web stranicu:

http://digi-pakrac.com/muzej2019/VR/Virtual%20Tour%20-%20Muzej%20Pakrac-VR.html

 

Skip to content